• Post om att Svenska Skolan i Milano startat X/X 2013

 

  • Post om hur många barn som gått under 2013 och skolavslutningen

 

  • Post om att höstterminen sätter igång med X antal klasser / X antal barn

Leave a Comment