Svenska Skolan i Milano

  • Det här formuläret är till för barn som har varit inskrivna på Svenska Skolan i Milano (förrra terminen eller tidigare år).
  • Om ni vill återinskriva fler än ett barn, var vänlig och skicka ett formulär/barn, tack!
 

Information om barnet

 

Information om vårdnadshavare 1*

 

Information om vårdnadshavare 2

 

Övrigt

 

Verifikation