Svenska Skolan i Milano

  • Det här formuläret är till för ej tidigare inskrivna barn på Svenska Skolan i Milano. Intresseanmälan kan ha gjorts tidigare, men barnet har aldrig påbörjat studier på Svenska Skolan i Milano.
  • Om ni vill göra en intresseanmälan för fler än ett barn, var vänlig och skicka ett formulär/barn, tack!
 

Information om barnet

 

Information om vårdnadshavare 1*

 

Information om vårdnadshavare 2

 

Övrigt

  • Det är bara barn som har minst en vårdnadshavare som är svensk medborgare som kan få en reducerad skolavgift. Utifall att ingen av vårdnadshavarna är svenska medborgare, kontakta läraren Anna Brännström för mer information info@annabrannstrom.se
 

Verifikation