Anna Brännström

Anna Brännström är svensklärare och journalist och arbetar utifrån det med kulturförmedling främst mellan Sverige och Italien. Hon är sedan 2002 anställd vid Università degli Studi di Milano, där hon undervisar i Svenska som främmande språk från nybörjarstadiet till universitetes magisternivå (5-årig utbidning).

2012 startade hon eget företag inom kultur- och språkservice AKB – Anna Karenina Brännström som idag blivit ”Istituto Culturale Nordico” (länk) där man kan studera alla nordiska språk som vuxen.

2013 grundade hon, tillsammans med en grupp föräldrar, Svenska skolan i Milano där hon tillsammans med andra pedagoger arbetar med kompletterande svenska för barn med svenska som moders- eller andra modersmål, i enlighet med svenska Skolverkets stadgar.

Annas mål är att svenskan ska komma naturligt till barnen, inte kännas påtvingad utan vara rolig att utveckla och bli starkare i. Därför är det bästa betyg Anna fått av en elev i svenska skolan: Vet du Anna, svenska är roligare än dans!