2018-19 i Svenska skolan

Gör din anmälan här: Anmälan Läsåret 2018-19

Plats: MILANO

Onsdagar/ annan dag grupp 12-15 år
Tid: 15,00 -17,30.
Startdatum onsdag ….

Torsdagar grupp 1: 6-7 år
Torsdagar grupp 2: 8-11 år
Tid: 17.00-18.30.
Startdatum torsdag ….

Lördagar grupp 1: 6-7 år
Lördagar grupp 2: 8-10 år
Lördagar grupp 3: 11-12 år
Tid: 10.30-12.30.
Startdatum lördag ….

Lördagar grupp tonåringar // gymnasium mot TISUS
Tid: 14,30-17,30.
Startdatum lördag …

Plats: MONZA

DAG ÄNNU INTE FASTSTÄLLD:
Grupp 1: 6-8 år
Grupp 2: 9-12 år
Tid: 16.30-18.00.
Startdatum ?

Skolavgift 2018-19

Föreningsavgift en förälder: € 25 // Båda föräldrarna: € 30

Skolavgift helår:

Barn 1: € 200 // Syskon 1 € 180 // Övriga syskon € 100

För alla barn som kommer in under vårterminen: € 150

Extra avgift för barn som inte har förälder med svenskt medborgarskap: € 100/ barn.

I Monza kan tillkomma en avgift för lärare och hyra.

Skolavslutning

Gemensam avslutning tillsammans med skolbarnen från Svenska kyrkan i Milano i slutet av maj/ början av juni. Information kommer närmare.

Övrig information

Vissa tider kan komma att ändras, om gruppen blir för liten är det inte garanterat att den startar. 
Schema kommer att finnas på föräldrasidan – dit får ni lösenord när ni betalat skolavgiften. 
Avgiften betalas under oktober månad.