I oktober 2013 startade Svenska Kyrkan i Milano en svenskspråkig Miniklubb som vänder sig till barn i förskoleåldern och som har svenska som modersmål eller andraspråk. År 2021 tog Svenska skolan över verksamheten för att garantera dess fortsättning.

Miniklubbsträffarna är baserade på svenska sånger, lekar, sagor och traditioner. Föräldrarna är med på träffarna och bidrar på så sätt till språket.

Tanken med Miniklubben är att ge barnen rika möjligheter att lyssna och uttrycka sig på svenska, lära sig svenska begrepp och uttryck och få tillfälle att leka med andra tvåspråkiga barn i samma ålder. I slutet av tiden tillsammans finns en stunds fri lek för att ytterligare möjliggöra utvecklandet av sociala kontakter mellan barnen och även ge tid för samtal mellan föräldrarna.

Träffarna

Miniklubben, med föräldrar och barn, träffas ungefär varannan vecka på lördagar klockan 10.00-11.15 utomhus i parco Sempione i centrala Milano (tunnelbane- och tågstation Cadorna ligger närmast). Schemat för träffarna läggs på hösten och gäller för hela året, vill du ha mer information skriv till info@svenskaskolan.it. Miniklubben har även en whatsapp grupp där fortgående information delas vid behov.

Övriga aktiviteter

Förutom träffarna kommer vi att vara med på de extra aktiviteter som skolan organiserar: friluftsdagar, jul- och påskpyssel, utflykter, Luciafirande med Svenska kyrkan, midsommarfirande och sommaravslutning.

 Avgifter

Att delta i verksamheten kostar €100 per läsår och barn (ingen avgift för syskon under 1år). Föräldern måste också betala en medlemsavgift i Svenska skolan i Milanos skolförening, om man inte redan är medlem i skolan. Medlemsavgiften är €25 för en förälder eller €30 för båda föräldrarna. Medlemsavgiften säkrar verksamhetens administration och våra försäkringar.