I oktober 2013 startade Svenska Kyrkan i Milano en svenskspråkig Miniklubb som vänder sig till barn i förskoleåldern och som har svenska som modersmål eller andraspråk. Nu (2021) tar Svenska skolan över verksamheten för att garantera dess fortsättning.

Miniklubbsträffarna är baserade på svenska sånger, lekar, sagor och traditioner. Föräldrarna är med på träffarna och bidrar på så sätt till språket.

Tanken med Miniklubben är att ge barnen rika möjligheter att lyssna och uttrycka sig på svenska, lära sig svenska begrepp och uttryck och få tillfälle att leka med andra tvåspråkiga barn i samma ålder. I slutet av tiden tillsammans finns en stunds fri lek för att ytterligare möjliggöra utvecklandet av sociala kontakter mellan barnen och även ge tid för samtal mellan föräldrarna.

Träffarna

Preliminära datum:

 • 9 oktober 10.00-11.30
 • 23 oktober 15,30-17,00 (Oppure se il tempo permette, siamo nel Parco Sempione dalle 10,00-11,30)
 • 6 november 10,00-11,30
 • 20 november 10,00-11,30
 • 12 februari 14,30-16,00
 • 12 mars 14,30-16,00
 • 26 mars 14,30-16,00
 • 2 april 10,30-11,30
 • 9 april 14,30-16,00
 • 30 april 14,30-16,00
 • 14 mai 14,30-16,00

Övriga aktiviteter

Förutom träffarna kommer vi att vara med på de extra aktiviteter som skolan organiserar: friluftsdagar, jul- och påskpyssel, utflykter, Luciafirande med Svenska kyrkan, midsommarfirande och sommaravslutning.

 Avgifter

Att delta i verksamheten kostar €100 för ett år och per barn (ingen avgift för syskon under 1år). Föräldern måste också betala en medlemsavgift i Svenska skolan i Milanos skolförening, om man inte redan är medlem i skolan. Medlemsavgiften är €25 för en förälder eller €30 för båda föräldrarna. Medlemsavgiften säkrar verksamhetens administration och våra försäkringar.